Hướng dẫn phần mềm Khảo sát hài lòng

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ năm, Tháng 10 10

Thứ ba, Tháng 10 8

Thứ năm, Tháng 10 3

Thứ bảy, Tháng 9 21

Thứ sáu, Tháng 9 6

Thứ tư, Tháng 8 28

Thứ tư, Tháng 8 21

Thứ ba, Tháng 1 15

Thứ năm, Tháng 12 13 2018

Thứ năm, Tháng 10 10

Thứ năm, Tháng 10 3

Thứ hai, Tháng 9 30

 • Your profile picture
  10:26sa

  Anh chị cho em hỏi. Em làm việc tại Phòng QLCL - BVSN Cà Mau. Em đang nhập "phiếu khảo sát thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ". Trong "phần C. Câu hỏi theo dõi nuôi con bằng sữa mẹ sau ra viện", trong phiếu có ghi là "không bắt buộc bệnh viện và bà mẹ thực hiện khảo sát". Nhưng khi em nhập phiếu khảo sát mà không đánh vào phần C thì phần mềm không cho em "gửi đi" mà yêu cầu em phải nhập hết thông tin của phần C, trong khi người bệnh của em chưa xuất viện. Như vậy là sao ạ! Xin cho em câu trả lời nhé!

Thứ bảy, Tháng 9 21

 • Your profile picture
  11:09sa

  Ad giải đáp thắc mắc giùm mình phần công thức tính tỷ lệ người bệnh sẽ quay trợ lại (Câu G) - phần khảo sát người bệnh ngoại trú
  Công thức: (Tổng số câu trả lời mức 3 + Tống số câu trả lời mức 4)/ (Tổng số câu trả lời).
  Điểm thực tế tại bệnh viện mình khá cao, chỉ có 61 câu trả lời ở mức 3, 1510 câu ở mức 4 và 5022 tổng số câu trả lời: (61+1510)/5022= 31. Suy ra tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại vào 31%
  Điểm này rất không logic với thực tế khi kiểm tra lại:
  - Điểm 3 rất ít, đa số là 4 và 5 điểm: chứng tỏ tỷ lệ hài lòng với các tiêu chí đưa ra khảo sát là rất cao
  - Câu G: đa số người bệnh chọn "Chắc chắn sẽ quay trở lại"
  - Tại sao ở khảo sát nội trú lại lấy các câu trả lời ở mức 4 và 5 còn ngoại trú lại là 3 và 4?
  Vì vậy 31% tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại là không logic với số liệu thực tế.
  Mong được giải đáp thắc mắc trong thời gian sớm nhất
  Cảm ơn!